Dược Sư Phi Long nhận bảng vàng ghi danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Dược Sư Phi Long nhận bảng vàng ghi danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám