Dược Sư Phi Long chụp ảnh lưu niệm cùng Trung Tá Cao Phong và nhân viên công ty

Dược Sư Phi Long chụp ảnh lưu niệm cùng Trung Tá Cao Phong và nhân viên công ty