Dược sư Phi Long dự lễ sinh nhật Thượng tướng Phan Trung Kiên

Dược sư Phi Long dự lễ sinh nhật Thượng tướng Phan Trung Kiên