Dược Sư Phi Long tham dự đêm thơ "Chắp Cánh Ước Mơ Xanh"

Dược Sư Phi Long tham dự đêm thơ "Chắp Cánh Ước Mơ Xanh"