Dược Sư Phi Long đọc tham luận trong buổi Đại lễ trao bằng Gia tộc doanh nhân năm 2011 tại Hà Nội

Dược Sư Phi Long đọc tham luận trong buổi Đại lễ trao bằng Gia tộc doanh nhân năm 2011 tại Hà Nội